Badania Laboratoryjne

pielęgniarka - Iwona Kropiowska 
czynne od 8:00 do 10:30