USG

LOGIQ P5 to wysokiej klasy wielozadaniowy cyfrowy ultrasonograf wyposażonym w monitor LCD. Zaprojektowany do badań: brzusznych, naczyniowych, położniczych, ginekologicznych, kardiologicznych, neonatologicznych, urologicznych, transkranialnych oraz małych narządów.

LOGIQ P5 wykorzystuje zaawansowaną programowo i sprzętowo platformę posiadającą ogromną moc obliczeniową zapewniający uzyskanie wysokiej jakości obrazów, wysoką elastyczność kształtowania parametrów. Aparat wyróżnia się wysoką jakością obrazowania opartą o technologie z najwyższej klasy ultrasonografów, która została wbudowana w kompaktowy profesjonalny ultrasonograf. Aparat obsługuje nowoczesne głowice szerokopasmowe conwexowe, liniowe, endocavitarne, sektorowe, urologiczne dwupłaszczyznowe, śródoperacyjne a także najmniejsze i najlżejsze na rynku głowice wolumetryczne typu conwex i endocavitarne służące do rekonstrukcji 3D/4D. Aparat posiada wysokoczułe obrazowanie w trybie Color Doppler CD, Power Doppler Kierunkowy PD, Doppler Pulsacyjny PWD, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie wielokierunkowe CROSSBEAM, tryb obrazowania trapezowego na głowicach liniowych. Dodatkowo aparat jest rozbudowany o funkcję B-Flow, Logiq View (obrazowanie panoramiczne), obrazowanie ze środkami kontrastującymi, Dopplera Fali Ciągłej - CWD, anatomiczny M-mode, oraz wysokiej klasy obrazowanie 3D-4D. Dzięki zastosowaniu automatycznej optymalizacji parametrów obrazu aparat pozwalana na wykonanie wysokiej jakości badania w krótkim czasie. LOGIQ P5 jest kompatybilny z komputerami i sieciami komputerowymi a wbudowana baza danych pacjentów zapisująca obrazy i pętle obrazowych w postaci surowych danych ultrasonograficznych, gwarantuje możliwość wykonywania wielu funkcji postprocessingu na zachowanych danych oraz eksportu na zewnętrzne nośniki typu PEN DRIVE, płyty CD,DVD w formatach DICOM, JPEG, AVI, MPEG).

Aparat został zakupiony w 2010 roku.