Samokontrola piersi

Rak piersi jest najczęś›ciej spotykanym nowotworem u kobiet. Co roku w Polsce notujemy okoł‚o 10 000 nowych zachorowań„. Statystycznie u 1 z 12 kobiet w wieku powyżej 30 lat wystę™puje nowotwór sutka. Populacja kobiet w tym wieku wynosi 11,4 miliona, więc liczba kobiet zagrożona nowotworem sutka w Polsce to 951 000. 20% tej populacji jest statystycznie zagrożona nowotworem złoś›liwym, (czyli 190 000). Nowotwór gruczoł‚u piersiowego jest główną… przyczyną… zgonów u kobiet w wieku powyżej 30 lat!!!

Jakby paradoksalnie - wcześnie wykryty nowotwór sutka ma niezwykle duże szanse pełnego wyleczenia, często nawet wię™ksze niż inne rodzaje nowotworóww. Stą…d też niezwykła… rola™ w walce z nowotworem piersi mają… takie dział‚ania jak: - rosną…ca świadomość‡ samobadania piersi przez kobiety

- badania przesiewowe tzw. screening
- dostępność do aparatury obrazują…cej zmiany (mammografy, USG)
- dostę™pność‡ technik umożliwiają…cych weryfikację™ histopatologiczną… (mikroskopową…) zmian tkankowych, czyli technik biopsyjnych.

Należy pamiętać, że nie każdy guz wykryty w piersi jest rakiem, tj. nowotworem zł‚oś›liwym. Na jeden nowotwór złośliwy przypada dziesięć innych ł‚agodnych i niegroźnych. Na 10 kobiet, u których stwierdzono raka piersi przy obecnym stanie wiedzy i technik leczniczych na świecie 6-7 kobiet może być‡ leczonych bez mastektomii, czyli bez usunię™cia gruczołu sutkowego.

Dlatego badajmy się!
W jaki sposób?

Przed Lustrem

- Unieś› rę™ce do góry, czy nie widzisz zmian w kształcie piersi i kolorze skóry? Czy skóra nie marszczy się i nie ciągnie?

- To samo skontroluj opierają…c dł‚onie mocno na biodrach.

- Ušciś›nij brodawkę™. Zobacz czy nie wydziela się z niej płyn.

 

Badanie

Pod Prysznicem

- Lewą… rękę™ połóż z tyl‚u gł‚owy, prawą… na lewej piersi. Lekko naciskając trzema środkowymi palcami, zataczaj drobne kół‚eczka wzdłuż piersi, z góry na dół‚ i z powrotem. To samo zrób z prawą… piersią…. Sprawdź, czy nie czujesz stwardnienia lub guzka.

 

Badanie

Po K…ąpieli

- Połóż się™. Wsuń„ poduszkę™ lub zwinięty rę™cznik pod lewy bark, lewą ręką™ włóż pod głową™. Trzema Środkowymi palcami prawej rę™ki zbadaj lewą pierś›, tak jak pod prysznicem. To samo powtórz z prawą… piersią….

- Wyjmij ręką™ spod głowy, połóż wzdłuż tuł‚owia i zbadaj pachy. Sprawdź, czy nie masz powię™kszonych węzłów chł‚onnych.

 

Badanie

Zaufaj Dł‚oniom

- Gdy zauważysz coś› niepokoją…cego, idź natychmiast do lekarza.

- 80% zmian w piersiach kobiety wykrywają… same lub ich partnerzy.

- Nie każdy guzek jest rakiem.

- Nawet, gdy sama nie widzisz niepokoją…cych zmian, kontroluj piersi u lekarza.

- Po ukończeniu 35 roku życia zrób mammografią™.

- Rak piersi wcześ›nie wykryty jest uleczalny, a guz można usuną‡ zachowują…c pierś›.