Przygotowanie do badań w ŚCO

USG JAMY BRZUSZNEJ

Właściwe przygotowanie się pacjenta do tego badania umożliwia postawienie pewniejszej diagnozy.

 1. Przed planowanym badaniem 2-3 dni nie spożywać pokarmów wzdymających (fasola, groch, kapusta itp.).
 2. W dniu poprzedzającym badanie:
  • nie pić napojów gazowanych,
  • nie spożywać kolacji (jeżeli zachodzi konieczność jedzenia - kolacja powinna być jak najlżejsza),
  • wypróżnić się.
 3. W dniu badania nie spożywać śniadania.
 4. Zgłosić się na badanie w wyznaczonym terminie.

POBIERANIE KRWI DO BADAŃ

Większość wykonywanych w krwi lub surowicy pacjenta parametrów posiada wahania okołodobowe. Aby zminimalizować ten wpływ krew do badań powinna być pobierana w warunkach standardowych. Dlatego też należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Pobieranie krwi powinno odbywać się rano.
 2. Pacjent powinien być na czczo (w przypadku oznaczeń cholesterolu i innych lipidów min. 12 godzin).

POBIERANIE MOCZU DO BADANIA

Z jednorazowych próbek najbardziej wiarygodna jest porcja moczu po nocy. Najczęściej wykonywanym badaniem moczu jest tzw. badanie ogólne. W celu pobrania moczu do tego badania należy:

 1. opisać pojemnik na mocz:
  • imię i nazwisko
  • data pobrania moczu
 2. umyć ręce wodą z mydłem i osuszyć ręcznikiem,
 3. umyć narządy płciowe wodą z mydłem i osuszyć jałowym ręcznikiem (lub nie osuszać wcale),
 4. odkręcić czysty, zdezynfekowany pojemnik,
 5. nie dotykając skóry pobrać środkowy strumień z pierwszej porannej porcji moczu,
 6. zakręcić pojemnik,
 7. wraz ze zleceniem dostarczyć niezwłocznie do ośrodka.

Jeżeli mocz nie może być pobrany i dostarczony do ośrodka w ustalonych godzinach, pojemnik z moczem należy przechowywać w lodówce w temperaturze +4oC. Przechowywanie nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny.

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU (DZM)

Mocz do badań powinien być zbierany przez całą dobę. Niedokładna zbiórka moczu zniekształca wynik. W celu przeprowadzenia prawidłowej dobowej zbiórki moczu należy:

- Przygotować 2 pojemniki duży o objętości min. 2 l, i mały
- w dniu, w którym rozpoczyna się zbieranie odrzucić pierwszą poranną porcję moczu,
- zbierać wszystkie porcje moczu do dużego pojemnika, a pojemnik przechowywać w lodówce w temperaturze +4oC,
- do zbiórki dołączyć pierwszą poranną porcję moczu z dnia następnego (dnia zakończenia zbiórki),
- dokładnie odczytać objętość całej zbiórki moczu na podziałce dużego pojemnika,
- na załączonym małym pojemniku na mocz umieścić następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • data zakończenia zbiórki moczu
 • objętość całej dobowej zbiórki moczu

objętość całej dobowej zbiórki moczu

- zebrany mocz w dużym pojemniku dokładnie wymieszać i odlać próbkę do oznaczonego małego pojemnika,
- pozostały mocz wylać i wypłukać duży pojemnik,
- próbkę moczu (w małym pojemniku) i duży pojemnik (pusty) niezwłocznie dostarczyć do ośrodka.